[ad_1]

CITR Filiala Cluj SPRL, CIF 33154723, cu sediul procesual ales la adresa: Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court et.3, Sector 2, telefon +40 213 266 014/15, fax +40 213 266 013, email faliment.cityinsurance@citr.ro, desemnat lichidator judiciar al: SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. (societate de asigurare/reasigurare în faliment, in bankruptcy, en faillite), CUI 10392742, J40/3150/1998, cu sediul la adresa: Bucureşti Sectorul 1, Strada EMANOIL PORUMBARU, Nr. 93-95, parter, etajele 1, 2, 4 şi 5, prin Sentinţa Civilă nr. 507 pronunţată în data de 09.02.2022 în dosarul 27011/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, anunţă deschiderea procedurii falimentului faţă de debitoare. Creditorii au dreptul de a formula declaraţii de creanţă. Acestea vor fi depuse astfel: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti – dosar nr. 27011/3/2021, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) NUMAI pe adresa de e-mail trb-falimentcity@just.ro, iar unul la adresa de corespondenţă electronică a lichidatorului judiciar: faliment.cityinsurance@citr.ro. Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este data de 28.03.2022. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18.04.2022. Contestaţiile la tabelul preliminar pot fi depuse în termen de 7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este de 13.05.2022. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL, din Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court et. 3, Sector 2, la data de 26.04.2022, ora 14.00.

Raportat la prevederile art. 262 alin. (3²) şi (3³) din Legea nr. 85/2014, poliţa de asigurare/contractul de reasigurare încheiat cu SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. încetează de drept în termen de 90 de zile de la data deschiderii procedurii de faliment, respectiv ultima zi de valabilitate a acesteia fiind 11.05.2022. Chiar dacă poliţa de asigurare/contractul de reasigurare încetează, creditorii de asigurări au în continuare posibilitatea de a recupera de la Fondul de Garantare a Asiguraţilor primele datorate pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit.

[ad_2]

Source link

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.