[ad_1]

Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, OUG privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie. Garanţia de buna execuţie trebuie constituită, la contracte publice, inclusiv prin reţineri succesive din sumele datorate, fără a fi necesară verificarea condiţiei ca această posibilitate să fi fost prevăzută la nivelul documentaţiei de atribuire, precum şi prin combinarea mai multori modalităţi, informează news.ro.

Decizia a fost luată după falimentul City Insurance care deţinea poliţe de asigurare aferente contractelor de achiziţie publică în valoare de aproximativ 6 miliarde de lei.

“Guvernul României a adoptat, în şedinţa de marţi, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, proiectul de Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale. Pentru contractele de lucrări/servicii/furnizare aflate în derulare la data curentă, Ordonanţa de Urgenţă reglementează pe o perioadă determinată constituirea noilor garanţii de bună execuţie, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege inclusiv prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, fără a fi necesară verificarea condiţiei ca această posibilitate să fi fost prevăzută la nivelul documentaţiei de atribuire, precum şi prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire a garanţiei de bună execuţie prevăzute de lege”, a transmis, miercuri, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că, suplimentar faţă de modalităţile prevăzute expres de lege, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează următoarele posibilităţi de constituire a acestor garanţii, care se aplică doar în situaţiile în care ambele părţi contractante convin:

prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazurile în care această posibilitate nu a fost prevăzută la nivelul documentaţiei de atribuire;

prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute de lege (de exemplu, prin virament bancar pentru o parte din sumă, reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale pentru o altă parte din sumă şi, respectiv, instrument de garantare emis de o societate de asigurări pentru cea de-a treia parte din sumă);

“Precizăm că, în situaţia retragerii autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurări care a emis instrumentul de garantare iniţial, operatorii economici au obligaţia, la solicitarea autorităţilor/entităţilor contractante, de a constitui o nouă garanţie de bună execuţie în termen de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, dar nu mai târziu de 31.01.2023. Noua garanţie poate fi constituită prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, respectiv: virament bancar, instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate de asigurări sau de o instituţie de credit, sau reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentaţia de atribuire”, a mai transmis sursa citată.

Instituţia precizează că necesitatea adoptării unor astfel de măsuri vine în contextul retragerii autorizaţiei de funcţionare, urmată de deschiderea procedurii de faliment, împotriva unei societăţi de asigurare City Insurance – ce deţinea în portofoliu poliţe de asigurare aferente contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale în valoare de aproximativ 6 miliarde de lei.

“Neadoptarea acestei ordonanţe de urgenţă ar fi putut duce la blocarea implementării unor proiecte majore de investiţii, afectând gradul de absorbţie al fondurilor europene. Textul Ordonanţei de Urgenţă va fi publicat la secţiunea Legislaţie/Legislaţie Naţională din site-ul ANAP, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial”, a mai transmis instituţia.

[ad_2]

Source link

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.