[ad_1]

Ministerul Culturii a anunţat, joi, că a pus în dezbatere publică proiectul de Lege privind Codul Patrimoniului Cultural, până la data de 11 martie, informează news.ro.

Patrimoniul cultural naţional reprezintă ansamblul bunurilor culturale şi al elementelor culturale imateriale tradiţionale, identificate ca atare, care reprezintă o mărturie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie, integrând elementele rezultate din interacţiunea dintre factorii umani, respectiv dintre cei umani şi cei naturali, de-a lungul timpului, conform proiectului de Lege.

Prin acest Cod va fi reglementat regimul juridic general al bunurilor culturale şi naturale, respectiv al expresiilor imateriale care fac parte din patrimoniul cultural.

Proiectul de codificare a legislaţiei patrimoniului cultural vizează prioritar:

a) îmbunătăţirea modalităţilor de definire a patrimoniului cultural şi a regimului legal de protejare a sa;

b) simplificarea şi eficientizarea procedurilor specifice de protejare a patrimoniului cultural;

c) întărirea capacităţii administrative şi a instrumentelor legale la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural;

d) introducerea de măsuri în sprijinul deţinătorilor de bunuri din patrimoniul cultural naţional şi al creatorilor şi meşteşugarilor tradiţionali cu activitate în domeniul patrimoniului cultural imaterial;

e) consacrarea unui set de principii care să fundamenteze politicile publice din acest domeniu.

Patrimoniul cultural naţional este alcătuit din: patrimoniul cultural naţional imobil, constituit din bunuri culturale imobile – construcţii, terenuri, plantaţii şi vestigii arheologice; peisajele culturale, constituite din zone cu intervenţii şi/sau interacţiuni antropice culturale semnificative într-un teritoriu cu sau fără valori naturale, delimitat geografic şi topografic; patrimoniul cultural naţional mobil, constituit din bunuri culturale mobile de interes istorico-documentar, artistic, etnografic, tehnic sau ştiinţific, patrimoniul cultural naţional imaterial, constituit din elemente culturale imateriale tradiţionale.

[ad_2]

Source link

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.