[ad_1]

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a autorizat BCR Pensii drept administrator de pensii ocupaţionale, conform unui comunicat de ieri al supraveghetorului pieţei.

Pensiile ocupaţionale, denumite şi Pilon IV, vin în completarea celorlalte tipuri de pensii din ţara noastră, respectiv pensiille private facultative – Pilon III, pensiille private obligatorii – Pilon II şi pensia de stat – Pilon I.

Legea privind organizarea şi funcţionarea fondurilor de pensii ocupaţionale a intrat în vigoare în ţara noastră în ianuarie 2020, fiind practic transpunerea în legislaţia noastră a prevederilor Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP).

Conform legii, iniţiativa constituirii unui astfel de fond aparţine exclusiv unui administrator autorizat de ASF, la care pot participa angajaţii unuia sau ai mai multor angajatori. Toate informaţiile privind schema de pensii sunt furnizate de către angajator. Tot angajatorul reprezintă participanţii la un fond de pensii ocupaţional în relaţiile cu administratorul.

Conform legii, angajatorul poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru angajaţii săi pe criterii de vechime, funcţie sau drepturi salariale. Pensia ocupaţională este facultativă, astfel încât încheierea unor relaţii contractuale între o persoană şi un angajator nu poate fi condiţionată de obligarea persoanei de a contribui în nume propriu la un fond.

O caracteristică a sistemului de pensii ocupaţionale este facilitatea de vesting. Conform legii, vesting-ul reprezintă clauza prevăzută în schema de pensii ocupaţionale potrivit căreia, la expirarea unui termen de maximum trei ani, angajatul dobândeşte dreptul de proprietate asupra activului său personal la fond, obţinut ca urmare a contribuţiilor plătite de către angajator pentru acesta, cu condiţia ca raportul în baza căruia se plătesc respectivele contribuţii să fie încă în vigoare.

În prezent, BCR Pensii gestionează Fondul de Pensii Administrat Privat BCR (Pilon II) şi Fondul de Pensii Facultative BCR Plus (Pilon III). Radu Crăciun, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România, este preşedinte – director general al BCR Pensii.

[ad_2]

Source link

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.